TREBALL

NOMENAMENT PLACES P. I. PREVENCIÓ RISCOS

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es nomena personal estatutari fix del grup A1, a les persones aprovades en el procés específic de promoció interna per al personal estatutari del grup A2 que siga titular, amb destinació definitiva, de places de tècnics superiors de prevenció de riscos laborals, classificades per a ser proveïdes indistintament pels grups de titulació A1/A2 del Servei de Prevenció de Riscos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Enllaç al DOGV (10/5/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/05/10/pdf/2022_3776.pdf 
To top