Tag pla


ORDE de 29 de gener de 2004

15 / 11 / 2017 | pla ordre oncologia normativa autonomica

ORDE de 14 d’abril de 2003,

13 / 11 / 2017 | pla ordre normativa autonomica cancer

Pla d’Ordenació de Recursos Humans de les Institucions Sanitàries

10 / 06 / 2013 | recursos pla ordenació humans

Pla control absentisme

06 / 06 / 2012 | pla justificat injustificat control absentisme

RESOLUCIÓ Acord de la Comissió Promotora del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat

30 / 09 / 2009 | pla pensions

Reglament dels Serveis de Prevenció

31 / 01 / 1997 | riscos reglament prevenció pla mútues

Pla d’Informació i Coordinació d’ Urgencies

03 / 12 / 1984 | urgencies pla informació coordinació