Tag incapacitat temporal


CIRCULAR 5/1996, de 16 de juliol de 1996,

09 / 11 / 2017 | normativa autonomica incapacitat temporal circular arees de primaria

CIRCULAR 4/96, de 5 dejuny de 1996

09 / 11 / 2017 | normativa a maternitat incapacitat temporal circular

Baixes IT personal facultatiu MIR

10 / 03 / 2016 | mir incapacitat temporal baixa

Modificació millora voluntària de l’acció protectora de la Seguretat Social

04 / 11 / 2015 | incapacitat temporal guàrdies

Instrucció 21 de setembre 2015 sobre abonament de 54 hores de guàrdia al facultatiu en formación

03 / 11 / 2015 | personal facultatiu permis per maternitat incapacitat temporal

Instrucció vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.

29 / 09 / 2014 | vacances incapacitat temporal dies solts