Tag farmacèutica


EY 1/2007, de 16 de marzo.

23 / 11 / 2017 | normativa estatal llei farmacèutica atenció

LEY 7/2006, de 9 de junio,

20 / 11 / 2017 | ordenació normativa estatal llei farmacèutica

LLEI 7/2006, de 9 de juny,

20 / 11 / 2017 | ordenació normativa autonomica llei farmacèutica

LEY 5/2003, de 28 de febrero

15 / 11 / 2017 | ordenació normativa estatal llei farmacèutica

Mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut

24 / 04 / 2012 | sostenibilitat serveis salut mesures farmacèutica

Modificació de l’article 18 de la llei d’Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.

06 / 03 / 2003 | ordenació modificació farmacèutica

Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana

26 / 06 / 1998 | ordenació farmacèutica