Tag estatut


LEY 20/2007, de 11 de julio.

23 / 11 / 2017 | treballador autonom normativa estatal llei estatut

LLEI 11/2003, de 10 d’abril

15 / 11 / 2017 | persones amb discapacitat normativa autonomica llei estatut

Estatut dels Treballadors

29 / 03 / 1995 | treballadors estatut

ORDRE de 26 de abril de 1973 per la qual s’aprova l’Estatut del Personal Auxiliar Sanitari Titulat

28 / 04 / 1973 | sanitari personal auxiliar sanitari no facultatiu estatut auxiliar