Transport de personal sanitari dels Centres de Salut.

INTERSINDICAL SALUT, vol fer una crida a la calma i tranquil·litzar els usuaris de la sanitat pública valenciana indicant que el transport terrestre de malats amb ambulància està garantit mitjançant el contracte d’ambulàncies de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. INTERSINDICAL SALUT, remarca que l’assumpte, objecte de negociació en el marc de la Mesa Sectorial de Sanitat, es circumscriu estrictament al marc de la negociació de les condicions de treball i de seguretat i salut laboral del personal que ha de prestar serveis, en un moment donat, fora dels centres d’atenció primària en horari d’atenció continuada, a partir de les 17.00 hores de la vesprada i fins les 08.00 hores del matí.
30 / 07 / 2018 | Intersindical Salut transport personal domiciliaria assistència
INTERSINDICAL SALUT, a expenses de conèixer detalladament el pla que la Conselleria ha de proposar a la part social, considera que hi ha uns requisit mínims que l’administració ha de complir:

La Conselleria te l’obligació de proveir un sistema de desplaçament del personal i l’equipament necessari per a prestar aquets tipus d’atenció sanitària.

El sistema de transport que s’implante ha de garantir el compliment del principi d’equitativitat de la prestació sanitària que preveu la legislació sanitària.

Ha de respectar les garanties relatives a les condicions de treball i drets laborals de les persones de la plantilla sanitària afectades.

Ha de donar compliment a les normes reguladores de la salut i seguretat laboral.


Intersindical Salut, el model més acceptable el la dotació d’un parc mòbil assistit amb conductor o conductora per proveir el desplaçament del personal a l’assistència domiciliaria
Per a Intersindical Salut, el model més acceptable el la dotació d’un parc mòbil assistit amb conductor o conductora per proveir el desplaçament del personal a l’assistència domiciliaria. En tot cas el sistema de transport que s’habilite ha de reunir les condicions necessàries per al desplaçament del personal i equipament sanitari necessari per a fer l’atenció requerida, i ha d’estar degudament senyalitzat amb la imatge corporativa corresponent.

Per un altra banda, INTERSINDICAL SALUT, indica que la utilització de vehicles privats s'ha d’estalviar-se en tot cas. Però en cas de necessitats imperatives, les despeses ocasionades per la seua utilització han de ser compensades íntegrament. Sense subjecció a gravàmens de Seguretat Social i IRPF, i ha de donar cobertura a totes aquelles incidències que es puguen produir en el desplaçament.

Així mateix, INTERSINDICAL SALUT, considera que el complement de dispersió no s’estableix per compensar el desplaçament, si no per retribuir la penositat d’haver d’atendre a una població dispersa en el territori.