Acció Sindical.

Reunió d’Intersindical Salut amb responsables de conselleria

Reunió d’Intersindical Salut amb responsables de conselleria
26 / 03 / 2021 | Intersindical Salut

INTERSINDICAL SALUT sol·licita una reunió amb responsables de Conselleria de Sanitat per a interessar-se per temes històrics que estan sense resoldre, així com temes que han sorgit arran de l'actual crisi sanitària. En el breu espai que ens han pogut dedicar per temes d'agenda, s'han tractat;

La situació del servei d'urgències hospitalàries. – S'ha evidenciat la importància d'aquest servei i les deficiències que arrossega des de fa ja temps, posades de manifest d'una manera ostensible en la situació de pandèmia. Respecte al as places ocupades en aquests serveis per personal d'Atenció Continuada, Intersindical Salut, ha demanat expressament la seua reconversió en places estructurals, denunciant la precarietat d'aquests contractes. Conselleria és conscient d'aquesta situació i s'ha compromès a tractar aquest assumpte, comptant sempre amb l'aprovació d'Hisenda. Respecte a la renovació d'aquests contractes, com ja s'ha manifestat anteriorment, estarà en funció de l'evolució de la pandèmia per Covid-19.

⦁ Intersindical Salut, ha trasllat d'una manera precisa la necessitat de crear l'especialitat d'urgències per a facultatius/as i personal d'infermeria. Es tractarà aquesta petició en la mesura de les competències que té atribuïdes aquesta Conselleria.

⦁ S'ha sol·licitat l'estudi d'urgències en Atenció Primària, així com aquest nivell d'assistència en general, ja que s'evidencia la necessitat de la seua reestructuració.

⦁ Especial atenció a la Salut Mental, posada de manifest la seua especial rellevància, més encara en l'actual circumstància de crisi sanitària. La Conselleria, es compromet a estudiar la continuïtat d'aquests equips de treball en l'àrea de la Salut Mental

⦁ La reconversió de llocs actuals de TCAES en el servei de farmàcia, en llocs d'Auxiliars de Farmàcia, s'estan produint gradualment mitjançant el preceptiu expedient de modificació de plantilla, ja que és un procés que porta el seu temps i fer-lo d'una altra manera, podria comportar un trencament de solució de continuïtat de personal en el servei amb els problemes que això comportaria.
Es comenta la necessitat que totes les cobertures del personal TECAE, que en l'actualitat estan exercint funcions en els serveis de Farmàcia, es realitze per tècnics de Farmàcia, tal com indica la norma.

⦁ Intersindical Salut, ha tornat a preguntar pel lloc del Coordinador Tècnic, ja que des del 2017 existeix el compromís de Conselleria d'implantar aquesta figura en Institucions Sanitàries. Ens confirmen que s'està en això, no s'ha oblidat el compromís adquirit, però per motius obvis, en l'actualitat s'han hagut de centrar en altres prioritats.

⦁ La reconversió de 229 places d'Auxiliars Administratius en places d'Administratius, tal com es va acordar en Mesa sectorial del 0,3% de la massa salarial. Actualment s'està treballant enl'el i d'una manera gradual s'anirà procedint a la referida reconversió de categoria.

S'ha demanat expressament que els zeladors siguen considerats personal sanitari, i amb això, totes les atribucions que li corresponen a aquest personal. Aquesta categoria ha patit una evolució des de la seua creació, la normativa que regula les seues funcions, està clarament desfasada i precisa una actualització. Avui més que mai és necessari que s'atribuïsca a aquest col·lectiu el caràcter sanitari de les seues funcions.

⦁ Intersindical Salut ha preguntat per les circumstàncies tan especials de les condicions de treball dels veterinaris de Salut Pública. Aquestes condicions vénen determinades pel Decret que desenvolupa el seu treball, atesa la singularitat d'aquests llocs. Com a sindicat, s'ha sol·licitat que, es cree una comissió per a tractar el tema, i si no es pot modificar la redacció d'aquest Decret, es contemple i es retribuïsca l'horari que alguns d'ells han de complir.

⦁ !!!Intersindical Salut us recorda que cap adaptació per Covid ha de portar aparellada una disminució en la retribució

acció sindicalDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.