PRESCRIPCIÓ INFERMERIA

Es publica al BOE el Reial Decret pel qual es regula la indicació, ús i aitorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d´ús humà per Infermeres i infermers
23 / 10 / 2018 | Intersindical Salut prescripción enfermería infermeria enfermeria
Es publica al BOE el Reial Decret pel qual es regula la indicació, ús i aitorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d´ús humà per Infermeres i infermers
Les infermeres i infermers (acreditats per l'òrgan competent de la seua Comunitat Autònoma) en l'exercici de la seua activitat professional podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica, (validació mèdica prèvia) mitjançant la corresponent ordre de dispensació i conforme a protocols o guies de pràctica clínica i assistencial.

REQUISITS DE LES INFERMERES I INFERMERS:

CURES GENERALS :

-Títol de Graduat en Infermeria, Diplomat en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent.

CURES ESPECIALITZADES :

-Titule de Graduat en Infermeria, Diplomat en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent, així com el títol d'infermer/a especialista segons RD 450/2005 de 22 d'abril sobre especialitats d'infermeria.

A més reunir un d'aquests requisits (en tots dos casos):

a) Acreditació d'experiència professional mínima d'1 any
b) Superació d'un curs d'adaptació adequat oferit per l'Administració sanitària de forma gratuity

Consulta el document complet