OPE: COSSOS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

Resolució de 14 de juny de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es convoquen processos selectius per a ingrés o accés a Cossos de l'Administració General de l'Estat , i s'encarrega la seua realització a la Comissió Permanent de Selección. PDF

Els interessats disposaran d'un termini de presentació de vint dies hàbils

Enllaç a inscripcions