INTERSINDICAL SALUT GUANYA SENTÈNCIA PER CESSAMENT INDEGUT EN CONTRACTACIÓ PER SUBSTITUCIÓ

Intersindical Salut continua sumant sentències favorables que donen la raó als treballadors i treballadores de la sanitat pública valenciana.
10 / 06 / 2019 | Intersindical Salut denúncia denuncia cessaments ceses
Intersindical Salut continua sumant sentències favorables que donen la raó als treballadors i treballadores de la sanitat pública valenciana.
En aquest cas, l'afiliada a Intersindical Salut va interposar demanda després de ser destituïda del lloc que ocupava com a Estatutària Temporal de Substitució a l'Hospital Marina Baixa.

L'Assessoria Jurídica d'Intersindical Salut va plantejar demanda en defensa de l'afiliada en considerar que no concorria la causa de cessament descrita per l'administració i contrària a la norma reguladora.

La demandant va prendre possessió del seu lloc de treball com a personal temporal de substitució per incapacitat temporal (I.T.) de la titular, cessant l'administració a aquesta per finalització d'aquesta I.T sense que la persona a la qual substituïa s'incorporara una vegada finalitzada la seua baixa, ja que va accedir a un permís de maternitat.

En aquest cas l'administració, novament, no va contemplar el descrit en la seua pròpia norma , que especifica: "s'acordarà el cessament del personal estatutari substitut quan es reincorpore la persona a la qual substituïsca, així com quan aquesta perda el seu dret a la reincorporació a la mateixa plaça o funció".

La decisió del jutjat dóna novament la raó a una afiliada d'Intersindical Salut estimant la demanda en entendre que la demandant tenia dret a continuar amb el contracte de substitució durant el període del permís de maternitat de la titular, al no reincorporar-se aquesta al seu lloc de treball i després gaudir del permís; sinó que una vegada finalitzada la incapacitat temporal contínua amb la baixa per maternitat.

La sentència imposa costes a l'administració i pot ser recorreguda en Cassació. Intersindical Salut confia que la Conselleria accepte aquesta justa fallada.