CONSELLERIA DE SANITAT: OPE

07 / 06 / 2019 | Intersindical Salut concurso oposicion concurs oposició
Publicada en el DOGV del dia d'avui la RESOLUCIÓ DEFINITIVA del concurs-oposició per torn lliure i promoció interna de:

- Infermer o infermera SAMU :
    LLIURE
      PROMOCIÓ INTERNA

      Contra aquesta resolució es podrà interposar-se els recursos previstos en la base vuitena de la convocatòria.