ORDRE de 6 d’octubre de 1997.

ORDRE de 6 d'octubre de 1997,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creen les Unitats de Malal­ties Infeccioses als hospitals dependents de la Con­selleria de Sanitat.

unitats ordre normativa autonomica malalties infeccioses
PDF

Bases per a la designació de les Unitats de Referència del sistema sanitari públic de la Comunitat V

DECRET 77/2007, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regulen les bases per a la designació de les Unitats de Referència del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana

unitats referència designació bases
PDF

Unitats d´hospitalització a domicili en els hospitals del Servei Valencià de Salut

ORDRE de maig de , de la Conselleria de Sanitat i consum, per la qual crea les unitats d´hospitalització a domicili en els hospitals del Servei Valencià de Salut

unitats hospitalització domicili
PDF