ORDRE de 12 de maig de 1995

ORDRE de 12 de maig de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual estableix l' ordenació territorial dels centres de planifica­ció familiar i la cobertura d' aquests.

territorial ordre normativa auto centres de planificació
PDF

DECRET 133/1993, de 30 de juliol

DECRET 133/1993, de 30 de juliol, del Govern Valencia, pel qual es fixa l' area de salut com a ambit territorial deis serveis veterinaris de la Conselleria de Sanitat i Consum.

veterinari territorial decret arees
PDF

Ordenació territorial dels centres de planificació familiar y la cobertuta d’aquest.

ORDRE de de maig de , de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual estableix l'ordenació territorial dels centres de planificació familiar y la cobertuta d'aquest.

territorial ordenació familiar
PDF