ORDRE de 28 d’octubre de 1996

ORDRE de 28 d'octubre de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula el regim de dedicació del personal medic.

regim personal medic ordre normativa autonomica
PDF