Instruccions per a la gestió de les reduccions de jornada sense deducció de retribucions

Instruccions per a la gestió de les reduccions de jornada sense deducció de retribucions aplicables al personal estatutari d'institucions sanitàries de l'agència valenciana de salut

sense deducció de retribucions reduccions de jornada instruccions
PDF