ORDE de 29 de gener de 2004

ORDE de 29 de gener de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el Pla Oncològic de la Comunitat Valenciana.

pla ordre oncologia normativa autonomica
PDF

Trasllat de Facultatiu Especialista en Oncologia Radioteràpica

trasllat radioterapica oncologia
PDF

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 1993

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 1993, del Secre­tari General de la Conselleria de Sanitat i Con­sum, per la qual autoritza la creació de la Unitat de Referencia_de Districtes de Laringologia i Oncologia de Vies Aero-digestives Superiors a 1 'hospital general d'Alacant.

resolució oncologia laringologia districtes
PDF

IVO. Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Institut Valencià d’Oncologia

Anunci de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre text del Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Institut Valencià d'Oncologia

oncologia ivo conveni
PDF