ORDE de 25 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat,

ORDE de 25 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual fixa els criteris i establix les normes que han de regular el procés d’eleccions a òrgans de repre- sentació del personal al servici de l’Agència Valenciana de la Salut i de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

repre- sentació del personal eleccions
PDF

Instruccions per a permisos en eleccions

Resolució del director General de Recursos Humans per la qual es regula la concessió de permisos al personal que presta serveis en intituciones sanitàries depenents de la Conselleria de Sanitat i que es presenta com a candidat en les eleccions autonòmiques o locals

permisos eleccions candidat
PDF

Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració General

REIAL DECRET 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l'Administració General de l'Estat

taules electorals representació òrgans impugnacions eleccions candidatures
PDF