ORDE de 9 d’agost de 2007,

ORDE de 9 d’agost de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 12/2007, de 26 de gener, del Consell, pel qual es regula el dret a la segona opinió mèdica en l’àmbit del sistema sanitari públic valencià.

segona opinió ordre drets pacient dret
PDF

Correcció d’errades de l’Orde de 23 de març de 2007

Correcció d’errades de l’Orde de 23 de març de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova la Carta de Servicis dels Servicis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP) dels hospitals.

saip drets pacient correció carta
PDF

DECRET 12/2007, de 26 de gener,

DECRET 12/2007, de 26 de gener, del Consell, pel qual es regula el dret a la segona opinió mèdica en l’àmbit del Sistema Sanitari Públic Valencià.

sistema sanitari segon opinió drets pacient decret
PDF

LLEI 1/2003, de 28 de gener

LLEI 1/2003, de 28 de gener,de la Generalitat, de Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana.

llei informació al pacient drets pacient
PDF

ORDRE de 30 de març de 1995

ORDRE de 30 de març de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual crea el Pro­grama Especial d'Atenció Sanitaria a Pacients Ancians, Pacients amb Malalties de Llarga Evo­lució i Pacients en Situació Terminal. (PALET)

palet organtizació ordre normativa autonomica drets pacient
PDF

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 17 de febrer de 1994

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 17 de febrer de 1994, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula la confidencialitat i la custodia de les dades mediques deis serveis medies d'empresa.

informació medica drets pacient correcció errades confidencialitat
PDF