ORDRE de 15 de novembre de 1999.

ORDRE de 15 de novembre de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de contractació administrativa, gestió econòmica i gestió de personal, en diversos òrgans de les unitats territorials de la conselleria i de les institucions sanitàries que en depenen.

ordre normativa autonomica gestió economica gestió de personal deleguen atribucions administrativa
PDF