Instruccions per a permisos en eleccions

Resolució del director General de Recursos Humans per la qual es regula la concessió de permisos al personal que presta serveis en intituciones sanitàries depenents de la Conselleria de Sanitat i que es presenta com a candidat en les eleccions autonòmiques o locals

permisos eleccions candidat
PDF