Acord reforç i les substitucions en els equips d’Atenció Primària.

Acord de 14 de juliol de 2006, del Consell, pel qual es regula la cobertura de l’assistència sanitària als usuaris per mitjà del reforç i les substitucions en els equips d’Atenció Primària.

substitucions retribucions reforç quotes addicionals quotes primària addicionals
PDF