Acord retribució detecció precoç

Acord de 28 d’abril de 2006, del Consell, pel qual estableix les remuneracions per a determinades activitats de detecció precoç del càncer colorectal.

remuneracions detecció precoç càncer colorectal
PDF