Instruccions jornada 2013

Instrucció sobre determinació de la jornada efectiva a complir durant l'any 2013 pel personal d'institucions sanitàries de l'agència valenciana de salut

jornada efectiva jornada 2013
PDF