Oposicions Auxiliar administratiu/va

Llistat provisional d´aspirants admesos/exclosos torn d’accés promoció interna
RESOLUCIÓ d’1 de març de 2018, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu/va de la funció administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Llistat provisional d´aspirants admesos/exclosos torn d’accés lliure
RESOLUCIÓ d’1 de març de 2018, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel torn d’accés lliure per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu/va de la funció admi- nistrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatòria concurs oposició pel torn d’accés promoció interna
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca un concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de la funció administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatòria concurs oposició pel torn d’accés lliure
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca un concurs oposició pel torn d’accés lliure per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de la funció administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública