Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LABORATORI DATA I LLOC


RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori(A2-S03-02) personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat

DOGV (1/12/22)


ANNEX I ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/01/pdf/2022_11158.pdf

🏥 Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.

▪️ Edifici de Direcció, Administració i Docència.

Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València.

📅 Data: Diumenge 22/1/ 2023.

Hora: 9.00 h.

✅ Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top