Oposicions

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ TÈCNIC/A MEDICINA NUCLEAR DATA I LLOC


RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de medicina nuclear dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al llistat DOGV (1/12/22)

ANNEX I ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/01/pdf/2022_11155.pdf

🏥 Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.

▪️ Edifici de Direcció, Administració i Docència.

Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València.

📅 Data: Diumenge 22/1/ 2023.

Hora: 12.00 h.

✅ Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top