Oposicions

FACULTATIU/A ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA (OPO 2017-18)


CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18📌 FACULTATIU/A ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA (OPO 2017-18)N° PLACES : 38 T L

🛎️ ACORD de 19 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu i facultativa especialista de Neurologia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs- oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 29/04/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/29/pdf/2024_3477.pdf

📌 FACULTATIU/A ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLÍNICA (OPO 2017-18)N° PLACES : 38
T.L : 36
T. Div. F.: 1
T. PI. 1

🛎️ ACORD de 17 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Psicologia Clínica, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs- oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 29/04/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/29/pdf/2024_3489.pdf

📌 FACULTATIU/A ESPECIALISTA EN RADIOFÍSICA HOSPITALÀRIA (OPO 2017-18)N° PLACES : 3 TL.

🛎️ ACORD de 17 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu i facultativa especialistes de Radiofísica Hospitalària d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 29/04/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/29/pdf/2024_3490.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top