Oposicions

TÈCNIC ESPECIALISTA EN LABORATORI (OPO 2017-18-Est19)


CONSELLERIA DE SANITATRESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18

📌 TÈCNIC ESPECIALISTA EN LABORATORI (OPO 2017-18-Est19)N° PLACES : 312
T.L : 273
T. Div. F.: 14
PI : 25

🛎️ ACORD de 18 d’abril de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de laboratori, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs- oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 29/04/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/29/pdf/2024_3492.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top