Oposicions Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria

Oposicions TCAE

17 setembre 2021

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de Tecnico/a en cures auxiliars d'infermeria d'Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

▪️ Torn lliure: 2571 Places ( 180 places per a Diversitat Funcional)

▪️ Promoció Interna : 166 Places
Les places que no es cobrisquen pel torn de promoció interna, passaran a torn lliure.

Termini: Del 1/7/21 al 30/7/21

Taxes: 15 € (Hi ha bonificacions)

Inscripcions/pague de taxes, justificants de bonificacions i registre via telematica en plataforma: www.san.gva.es

Bases i temari en el DOGV (30/6/21)
Enllace DOGV:

https://dogv.gva.es/datos/2021/06/30/pdf/2021_7173.pdf

Bibliografia :
Pag. Web de la Generalitat Valenciana en "Convocatòria".

Enllaç a la web de consultes de la generalitat valenciana