Tag permisos


Reial decret llei de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària

14 / 07 / 2012 | ebep

Resolució implementació de mesures per la consecució d’una ocupació pública qualitat, l’estabilitat

01 / 04 / 2008 |

Instruccions per a permisos. Aplicació 7/2007

18 / 05 / 2007 |

Instruccions per a permisos en eleccions

04 / 05 / 2007 |

Instrucció sobre permisos

16 / 04 / 2007 |

Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut

17 / 12 / 2003 | jubilació jornada excedències estatutari estatut marc

Decret 137-03 Jornada, permisos, vacances…

24 / 07 / 2003 |

LLEI de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

06 / 11 / 1999 |