Tag ope


Dia de l’Atenció Primària

12 / 04 / 2021 |

209 Places Reconversió Auxiliar Administratiu en administratiu.

09 / 04 / 2021 |

Reunió comissió assessora de selecció i provisió de personal.

07 / 04 / 2021 |

Previsió de dates de publicació en el DOGV de convocatòries de OPE

29 / 03 / 2021 |

Concurs de Mèrits funcionaris gestió sanitària

18 / 03 / 2021 |

Concurso-oposición 17/18 diversas categorías // Concurs oposició 17/18 diverses categories

15 / 03 / 2021 |

Oposición 17/18/19 Modificación del temario de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria// Oposició 17/18/19 Modificació del temari de Tècnic Especialista en Documentació Sanitària

11 / 03 / 2021 |

Corrección errores concurso oposición óptico/a optometrista. Nuevo plazo // Correcció errors concurse oposició òptic/a optometrista. Nou termini

08 / 03 / 2021 |

Concurso oposición 2017/2018. Técnicos superiores // Concurse oposició 2017/2018. Tècnics superiors.

22 / 02 / 2021 |

Concurso oposición 2017/2018. Especialidades medicas // Concurse oposició 2017/2018. Especialitats mediques

22 / 02 / 2021 |