Acord retribució extraccio trasplantament

Acord de 17 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les remuneracions per a determinades activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans i teixits

trasplantament òrgans extracció
PDF