Instrucció reconeixement de grau de carrera computant serveis prestats

Instrucció reconeixement de grau de carrera computant serveis prestats posteriors al 30 de juny de 2014

serveis prestats reconeixement de grau instrucció
PDF