LEY 7/2004, de 28 de diciembre

LEY 7/2004, de 28 de diciembre, de medidas en materia sanitaria.

sanitaries normativa estatal mesures llei
PDF

Categoria i la integració de determinades institucions sanitaries del Servei Valencia de Salut

ORDRE de 23 de setembre de 1993, del Conseller de Sanitat i Consum, per la qual estableix la categoria i la integració de determinades institucions sanitaries del Servei Valencia de Salut.

sanitaries integració institucions categoria
PDF