Instruccions horaris

Instrucció de 31 de maig de 2004, sobre horaris més perllongats de l'habitual, del director general de Recursos Humans.

perllongats horaris
PDF