Directiva 03-88 Ordenació Temps de Treball

DIRECTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 4 de novembre de 2003 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

vacances treball torns temps pauses ordenació nocturn mòbil descans
PDF

Directiva 99/70 Treball de Temps Determinat

DIRECTIVA 1999/70/CE DEL CONSELL de 28 de juny 1999 relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada.

vacances treballador nocturn treball per torns treball trabajaor nocturno temps de treball període nocturn pauses durada període de descans durada
PDF

Directiva 93 104 Ordenació del temps de treball

DIRECTIVA 93/104/CE DEL CONSELL de 23 de novembre de 1993 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

vacances torns pauses ordenació descans
PDF