Acord mesa recuperació dies de lliure disposició i paga extra 2012

Acord de la Mesa General de Negociació I, de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades cantitats devengades de la paga extraordinaria de Desembre de 2012, així com de condicions de treball relatives al gaudi de les vacancions anuals i el permís per asumptes personals.

recuperació dies paga extra 2012 dies lliure disposició
PDF

PAGA EXTRA 2012

paga extra 2012
PDF

Les sentències obliguen al conseller a prometre el reconeixement del deute de la paga extra

sentències paga extra 2012
PDF