Pla control absentisme

Pla de control de l'absentisme del personal al servei de la Generalitat.

pla justificat injustificat control absentisme
PDF