Instruccions reducció jornada

Instrucció sobre la reducció de jornada d'una hora sense reducció de retribucions.

reducció jornada hora
PDF