RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2007, del director general de Recursos Humans

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2007, del director general de Recursos Humans, per la qual obri el termini i establix el model de la sol·licitud d’inclusió en el sistema de des- envolupament professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

sol·licitud des- envolupament professional
PDF