Edicte de notificació subscrit el 26 de desembre de 2001

Edicte de notificació a les persones interessades en el procediment de declaració de nul·litat de la clàusula novena B) del conveni de col·laboració subscrit el 26 de desembre de 2001 entre la Conselleria de Sanitat i la Diputació de València per a la creació d’un Consorci per a la gestió de l’Hospital General Universitari de València.

normativa autonomica edicte conveni consorci
PDF

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 1999.

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 1999, de la Subse-cretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració en matèria sanitària entre el Ministeri de Defensa i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

resolució normativa autonomica conveni col.laboració
PDF

València. Conveni col·lectiu sanitat privada 2013-2016

Conveni col·lectiu per a la sanitat privada de la provincia de València. Anys 2013-2014-2015-2016

valència sanitat privada conveni col·lectiu
PDF

Residències per a la Tercera Edat. Conveni Col·lectiu per al Sector Privat

VII Conveni Col·lectiu per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat, Servicis d’Atenció a les Persones Dependents i Desenrotllament de la Promoció de l’Autonomia Personal a la Comunitat Valenciana. 2013

tercera edat residències privat conveni
PDF

Alacant. Taula salarial del conveni col·lectiu d’àmbit provincial d’ESTABLIMENTS D’HOSPITALITZACIÓ

RESOLUCION de la Direcció territorial d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per la qual es disposa el registre oficial i publicació de la taula salarial per a l'any 2.013, respecte del Conveni Col·lectiu d'àmbit provincial d'ESTABLIMENTS D'HOSPITALITZACIÓ

taula salarial conveni alacant
PDF

IVO. Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Institut Valencià d’Oncologia

Anunci de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre text del Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Institut Valencià d'Oncologia

oncologia ivo conveni
PDF

Conveni col·lectiu de treball del sector de sanitat privada de la província de València

Conveni col·lectiu de treball del sector de sanitat privada de la província de València.

valència privada conveni
PDF

Ribera Salut II. Conveni col·lectiu de treball de l’empresa

Relacions Col·lectives i Conciliació Convenis Col·lectius - VT-310 Anunci de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació sobre text del conveni col·lectiu de treball de l'empresa Ribera Salut II

ribera conveni col·lectiu conveni
PDF