Instruccions DG RRHH còmput jornada inferior a un any

Instruccions sobre còmput i liquidacion de la jornada de treball per a nomenaments de duracion inferior a un any.

liquidació jornada efectiva coeficiens anual
PDF