ORDE 10/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat

ORDE 10/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el procediment d’avaluació per a l’enquadrament inicial i la progressió de grau en els sistemes de carrera i desenrotllament professionals en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

procediment d’avaluació carrera i desenrotllament professionals
PDF