LLEI 6/2006, de 9 de juny,

LLEI 6/2006, de 9 de juny, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentlistes de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei col.legi oficial bibliotecaris
PDF