Acord retribucions de localització del personal d’infermeria d’atenció especialitzada – 5145

ACORD de 3 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual fixa determinades retribucions de localització aplicables a l’atenció continuada del personal d’infermeria d’Atenció Especialitzada.
To top