Oposicions

MODIFICACIÓ DATA I LLOC OPOSICIÓ ANÀLISIS EPIDEMIOLÒGIQUES I ESTADÍSTIQUES SANITÀRIES


RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 13 de desembre de 2022 per la qual s’aprova el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’anàlisis epidemiològiques i estadístiques sanitàries (A1-S03-08), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al DOGV (16/1/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_227.pdf

🏥 Lloc: Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València.

▪️Edifici de Direcció, Administració i Docència. Avinguda Fernando Abril Martorell 106, 46026,València.

📅 Data: Dimarts, 28/2/ 2023.

⏰ 16.00 hores

✅ Contra la present resolució podran interposar els recursos especificats en la base 8° de la convocatòria.
To top