DECRET 215/2009, de 27 de novembre.

DECRET 215/2009, de 27 de novembre, del Consell, pel qual es regulen els Servicis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP).

saip regulació normativa autonomica decret al pacient decret
PDF

Correcció d’errades de l’Orde de 23 de març de 2007

Correcció d’errades de l’Orde de 23 de març de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova la Carta de Servicis dels Servicis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP) dels hospitals.

saip drets pacient correció carta
PDF

Serveis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP)

DECRET 2/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es creen els Serveis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP).

saip pacient informació atenció
PDF