RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2007.

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2007, del director gerent de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual nomena els servicis de Segona Opinió Mèdica de la Comunitat Valenciana.

segona opinió resolució organització drets del pacient
PDF