Correcció d’errades de l’Orde de 23 de març de 2007

Correcció d’errades de l’Orde de 23 de març de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova la Carta de Servicis dels Servicis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP) dels hospitals.

saip drets pacient correció carta
PDF