Retribucions

Retribucions 2014

Programa específic de productivitat per activitat addicional fora de la jornada ordinària habitual
17282

ACORD de 5 de maig de 2017, del Consell, pel qual es regula el programa específic de productivitat per activitat addicional fora de la jornada ordinària habitual de treball del personal mèdic i d’infermeria SAMU. [2017/4394]

  Complement de productivitat  productivitat específica personal samu
PDF
Taules Retributives 2014
7484

TAULA I Retribucions del personal a qui li és d'aplicació el Reial Decret Llei 3.1987 i càrrecs directius

retribucions
PDF